Financování KIA Select

Toto jsou pouze reprezentativní příklady financování – nabídku financování vám jsou naši prodejci schopni nastavit individuálně podle vašich potřeb.

Princip financování s KIA Select


Po každých 2 - 4 letech se můžete rozhodnout, zda si svůj vůz Kia ponecháte, vyměníte za nový anebo jednoduše vrátíte.
 
kia-select.png
 
  1. AKONTACE – Nejdříve si zvolíte výši akontace na svůj nový vůz. Akontací se rozumí částka, kterou hradíte na počátku splátkového období. Můžete si vybrat jakoukoli částku mezi 10 -35 % z pořizovací ceny.Zvolte si předpokládaný roční nájezd: 10 000, 20 000 nebo 30 000 km za rok.

  2.  DOBA SPLÁCENÍ – Zvolíte si dobu měsíčního splácení úvěru mezi 24 - 48 měsíci.Všechny zvolené parametry, jako typ vozidla, akontace, délka splácení a předpokládaný roční nájezd km ovlivní výši garantované zůstatkové hodnoty daného vozu, která bude odpovídat poslední navýšené splátce na konci vašeho splátkového období.

  3. ZÁVĚREČNÁ VOLBA – Na konci splácení se rozhodnete pro další krok:
  • Pořídíte si nové vozidlo – Stávající hodnota vašeho vozu bude použita částečně na doplacení jeho zůstatkové hodnoty a částečně jako akontace na nové vozidlo. Vše za vás samozřejmě vyřídí váš dealer Kia. Vy budete pokračovat v měsíčních splátkách obdobně, jako u vozu předchozího.
  • Necháte si stávající vůz – Necháte si svůj stávající vůz s tím, že doplatíte jeho zůstatkovou hodnotu jednorázově či v měsíčních splátkách - celková doba splácení nesmí přesáhnout 72 měsíců.
  • Vrátíte vozidlo – Vozidlo bez doplatku zůstatkové hodnoty vrátíte leasingové společnosti.

KONTAKT