Agrotec Kia Financování


Financování KIA Select

Toto jsou pouze reprezentativní příklady financování – nabídku financování vám jsou naši prodejci schopni nastavit individuálně podle vašich potřeb.

Princip financování s KIA Select

KIA-select-3-body-image.jpg
 
  1. AKONTACE – Nejdříve si zvolíte výši akontace na svůj nový vůz. Akontací se rozumí částka, kterou hradíte na počátku splátkového období. Můžete si vybrat jakoukoli částku mezi 0* -35 % z pořizovací ceny. Zvolte si předpokládaný roční nájezd: 10 000 až 50 000 km / rok. Celkový nájezd nesmí překročit 200 000 km po dobu financování.
    *platí pro právnické a fyzické osoby podnikající. Pro fyzické osoby nepodnikající je výše akontace 20 %

  2.  DOBA SPLÁCENÍ – Zvolíte si dobu měsíčního splácení úvěru mezi 24 - 60 měsíci. Všechny zvolené parametry, jako typ vozidla, akontace, délka splácení a předpokládaný roční nájezd km ovlivní výši garantované zůstatkové hodnoty daného vozu, která bude odpovídat poslední navýšené splátce na konci vašeho splátkového období.

  3. ZÁVĚREČNÁ VOLBA – Na konci splácení se rozhodnete pro další krok:
  • Pořídíte si nové vozidlo – Stávající hodnota vašeho vozu bude použita částečně na doplacení jeho zůstatkové hodnoty a částečně jako akontace na nové vozidlo. Vše za vás samozřejmě vyřídí váš dealer Kia. Vy budete pokračovat v měsíčních splátkách obdobně, jako u vozu předchozího.
  • Necháte si stávající vůz – Necháte si svůj stávající vůz s tím, že doplatíte jeho zůstatkovou hodnotu jednorázově či v měsíčních splátkách - celková doba splácení nesmí přesáhnout 120 měsíců.
  • Vrátíte vozidlo – Vozidlo bez doplatku zůstatkové hodnoty vrátíte leasingové společnosti.

KONTAKT